Visie op leerlingenbegeleiding

Als school willen wij streven naar een totale ontwikkeling van het kind, waarbij wij als basis vertrekken bij de beginsituatie van het kind. Waar zitten de noden van het kind? Waar moeten wij rekening mee houden? Hoe betrokken is het kind? Hoe zit het welbevinden van het kind? Op welke data kunnen wij ons baseren om met het kind aan de slag te gaan? Wat zijn haar/zijn talenten? Of waar zitten zijn/haar groeimogelijkheden? En hoe kunnen wij gebruik maken van zijn/haar talenten om hen sterker te maken?

Met deze beginsituatie kunnen wij aan de slag, wij als leerkracht, als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijke expert, als organisator,… zetten alles in om het kind verder te ontwikkelen. Dit voortdurend proces wordt telkens geëvalueerd en bijgestuurd. Want net zoals een kind ontwikkelt en groeit, zal de beginsituatie telkens veranderen en zullen wij onze werking hierop moeten afstemmen.

De omkadering van hoe wij aan de slag gaan met de kinderen, zit omvat in de Freinetpedagogie en de schoolvisie. Vertrekkende vanuit de interesses van het kind, zijn er heel wat methodieken en tools uitgewerkt om met het kind aan de slag te gaan, om het kind te begeleiden in zijn/haar leer-en ontwikkelingsprocessen.

De leerkracht in zijn rol als coach/begeleider van het kind in zijn leer-en ontwikkelingsprocessen, maar ook in de rol als inhoudelijk expert om het kind uit te dagen, zijn grenzen te verleggen en om nieuwe dingen aan te brengen moet steeds in balans zijn. Net dan werken wij aan de totale ontwikkeling van het kind = samen met het kind op weg gaan.

Om dit alles mogelijk te maken, moeten we allen samenwerken. De leerling als lerende, de school/leerkrachten, en ook de ouders/familie, vrienden, externen, CLB,… spelen een belangrijke rol. Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat er een duidelijke schoolvisie aanwezig is en dat iedereen weet waar we naartoe willen, wat is ons doel en hoe willen we dit bereiken. Inzetten op communicatie en transparantie zorgt voor deze vlotte samenwerking.

Het kind staat centraal en wij werken allen samen om het kind te laten groeien en te ontwikkelen naar het kind van morgen.

Contactacteer ons

Social media