School- en klasateliers

Klasateliers: Allerhande activiteiten (media, muzische, beweging, techniek, gezelschapsspel, koken,…) worden voorbereid door het kind zelf en gegeven aan een klein groepje. Kinderen in leefgroep 5 organiseren dit ook voor leerlingen van andere leefgroepen.

Schoolateliers: Tweemaal per jaar organiseren we gedurende vier maandagnamiddagen, klasoverschrijdende ateliers. De ateliers, zijn een workshop, waarbij het proces belangrijker is dan het eindproduct. Het aanbod wordt samengesteld door het team en omvat verschillende activiteiten uit verschillende domeinen (media, muzische, beweging, techniek, maatschappij, geschiedenis, aardrijkskunde,…) Het aanbod wordt gecommuniceerd naar de leerlingen en zij mogen hun top 3 doorgeven. Op basis hiervan worden alle leerlingen in ateliers verdeeld. Tijdens de eerste samenkomst bepalen de kinderen samen wat ze binnen dit atelier willen doen, willen bereiken.

Contactacteer ons

Social media