Vrije teksten

Onder vrije tekst verstaan we alle schrijfsels die een kind maakt. Vanaf het moment dat het kind iets op papier zet, wil het zich schriftelijk uiten. Leerlingen kunnen vrij hun mening of gevoelens uiten of beschrijven wat ze hebben meegemaakt in een geschreven tekst. Ook als ze nog niet echt kunnen lezen en schrijven, ontstaan er verhalen vanuit een illustratie, waarbij de leerling zijn/haar verhaal aan de leerkracht vertelt. De leerkracht noteert deze tekst en kinderen kunnen woorden of stukken tekst naschrijven, waardoor ze nadien zelf hun ‘vrije tekst’ kunnen voorlezen voor de rest van de groep. Ze kunnen dat, omdat het hun eigen verhaal is. Door op die manier met teksten bezig te zijn, ontdekken kinderen uit welke woorden en klanken al die lettertjes bestaan, een natuurlijke stimulans om te leren lezen en schrijven. Vrije teksten groeien naarmate de kinderen groeien. De klasleerkracht kijkt elke vrije tekst samen met het kind na, zodat het kind meteen feedback krijgt. Bij een vrije tekst vanaf het 1ste leerjaar, komen er heel wat vaardigheden aan te pas: schrijfontwikkeling, hoofdletters en leestekens correct toepassen, zinsconstructies, spellingsregels correct toepassen,… en leren bovendien verschillende tekstsoorten kennen en schrijven.

Contactacteer ons

Social media