Freinetcongres

Jaarlijks organiseert GO! Freinetschool De Speelplaneet het Freinetcongres, waar iedere ouder, iedere geïnteresseerde welkom is. Via verschillende workshops zetten wij onze Freinetwerking, onze Freinetmethodieken in de kijker. Daarnaast komen ook maatschappelijke thema’s aan bod zoals ‘Hoe veilig en verantwoord omgaan met social media/internetgebruik’ of ‘Hoe omgaan met stress bij kinderen’ of ‘Mijn kind is hoogbegaafd, en nu?’… Ten laatste kan er ook vanuit een ouderbevraging/enquête bepaalde probleemstellingen of onderwerpen besproken worden om samen tot oplossingen of acties te komen. Kortom, een gezellig moment, waarop we samen in overleg gaan, inzichten verwerven en zoeken naar groeikansen voor onze school.

‘Fijn om echt aan de slag te gaan en te werken zoals de kinderen.’

‘Freinet onderwijs is zoals een ijsberg, er zit zoveel meer nog onder verscholen dan dat het oog aanvankelijk ziet.’

‘Je kind mag zijn eigen unieke zelf zijn.’

Contactacteer ons

Social media