Klasraad en Groepsraad

GO! Freinetschool De Speelplaneet is een mini-maatschappij, waartoe iedereen zijn steentje moet bijdragen om er een fijne leefwereld van te maken, hierbij vinden wij de inspraak en de betrokkenheid van de leerlingen belangrijk. Zo is er een postbus voor nieuwe ideeën, verzuchtingen/problemen. Zowel de leerlingen, als de leerkrachten, directie of ander personeel kan hier een boodschap in kwijt. Deze briefjes worden tweewekelijks verzameld en doorgegeven naar de klasraad, waar ze in kleine groep de verschillende items bespreekbaar maken en komen tot voorstellen/oplossingen. Dit verslag wordt doorgegeven aan de directie, die deze voorstellen/oplossingen bespreekt met het team: wat is wel/niet realiseerbaar? Een terugkoppeling van de gekozen acties en afspraken worden maandelijks gecommuniceerd tijdens de groepsraad, waar de vertegenwoordigers inzitten van de klasraden. Tijdens de klasraad is er ook ruimte om nieuwe ideeën, verzuchtingen/ problemen/ conflicten in de klas bespreekbaar te maken. Op deze manier komen wij tot gedragen klas-en schoolafspraken, waar de kinderen zelf het nut van inzien, aangezien wij gestart zijn vanuit een noodzaak, een probleemstelling, waar ze zelf oplossingen voor gezocht hebben.

Contactacteer ons

Social media