De school neemt een maatschappelijke rol op

Als school staan wij open om onze kennis en expertise te delen en om anderen te inspireren. Daarom staan wij open voor studiedagen, rondleidingen voor Hogescholen, directies, leerkrachten, stagiaires… Neem gerust contact met ons op: directie@bsdespeelplaneet.be

Graag nemen wij ook onze rol op om mensen kansen te geven en voor hen mogelijkheden te creëren, daarom werken wij samen met:

  • het OCMW: zij stellen mensen met een Artikel 60 tewerk op onze school, als klusjesman, als poetshulp,… Het is onze rol om deze mensen te begeleiden, om voor hen kansen en mogelijkheden te creëren voor hun verdere leven.
  • Scholen buitengewoon onderwijs: wij bieden de mogelijkheid voor werkplekleren aan voor jongvolwassenen met een beperking.

Deze initiatieven zorgen ervoor, dat kinderen opgroeien in een levensechte context, allen samen met elkaar, waarbij zij leren omgaan met hun eigen denken en handelen en hoe dit kan bijdragen aan de maatschappij. Als school nemen wij hierin een maatschappelijke rol op, waar wij vooral een voorbeeld willen zijn voor een verdraagzame maatschappij, waar wij allen kunnen samenleven op een respectvolle manier, rekening houdend met elkaar.

Contactacteer ons

Social media