Leren Leren en plannen

De leergebiedoverschrijdende eindtermen “leren leren” moeten de kinderen aanzetten tot zelfstandig verwerken van nieuwe kennis en vaardigheden en moet ze in staat stellen om problemen op te lossen. Leren leren, gaat onder meer om studieplanning, studeervaardigheden, geheugentechnieken, gebruik van bv. een atlas of woordenboek, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema’s opstellen. Op onze school worden er systemen uitgewerkt, waarbij de leerlingen deze vaardigheden dagdagelijks gaan inoefenen en trainen. Zichzelf leren inschatten en dagdagelijkse feedback zijn dan ook nodig om hierin te kunnen groeien. Deze vaardigheden zijn ook onderdeel van executieve functies, die nóg ruimer gaan en gestructureerde inzichten geeft van hoe je aan elke vaardigheid kan werken.

Executieve functies zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat we ons gedrag, onze emoties en onze gedachten kunnen sturen. Zij zorgen ervoor dat wij activiteiten kunnen plannen en aansturen. Ze zijn de dirigent van ons denkvermogen. Zowel een kleuter die zichzelf een glas water inschenkt, als de lagere school leerling die een stappenplan volgt, de student die zijn cursus studeert, de volwassene die zijn huishouden runt, de CEO die zijn vergadering voorbereidt of de bakker die zijn winkel tegen openingstijd inricht…, zij hebben er allemaal baat bij dat hun executieve functies goed ontwikkeld zijn.

Contactacteer ons

Social media