Train je brein

Is een gepland moment, waarbij de kinderen via spel gaan automatiseren. (Dit kan een gezelschapsspel zijn, aan de slag gaan met hun flitsdoosje, digitaal oefenen op de chromebook,…)

Contactacteer ons

Social media