Onderzoek- Klasprojecten- De laatste show

Kinderen gaan op ontdekking, willen weten hoe de wereld in elkaar zit… Soms kan een vraag snel opgelost worden en gaat een kind of een groepje kinderen proefondervindelijk aan het werk om het antwoord op de vraag te vinden tijdens een onderzoek. Soms zijn er heel veel vragen of is het enthousiasme in de groep zo groot dat we overgaan tot een klasproject waarbinnen ieder kind zijn verantwoordelijkheid heeft. Beide werkvormen komen aan bod. Stapsgewijs leren kinderen verschillende manieren aan om een probleem op te lossen, antwoorden te zoeken, alsook hun onderzoek, klasproject voor te stellen, te presenteren aan anderen. En dan, helemaal op het einde van hun Speelplaneetcarrière, gaan ze al het aangeleerde zelfstandig toepassen en tonen ze hun skills tijdens De Laatste Show waarbij ze een zelfgekozen onderwerp gaan onderzoeken en uitwerken in een artikel, een 3D-project en geven ze een presentatie, een voorstelling voor het grote publiek. Een moment waar elk kind naar uitkijkt!

Contactacteer ons

Social media