Communicatie met ouders

Er zijn heel wat verschillende manieren waarop ouders informatie/communicatie mogen verwachten. Het is voor ons belangrijk, dat wij open en respectvol kunnen communiceren.

Ontmoetingsmomenten in de klas

Wanneer ouders hun kind ’s morgens afzet in de klas, is de klasleerkracht steeds aanwezig om het kind te ontvangen, tevens is dit de uitgelezen kans om de klasleerkracht aan te spreken wanneer de ouder zit met een vraag, iets praktisch,… om mee te delen. Wanneer de ouder(s) hun kind ’s avonds komt afhalen in de klas, is de klasleerkracht steeds aanwezig, waarbij het mogelijk is om kort even feedback te vragen over de voorbije dag.

De individuele werkmap

De werkmap bevat het individuele werkplan van het kind. Dit zijn werkblaadjes, aangepast volgens het niveau van het kind, waarbij ze de instructies die ze de vorige week hebben gekregen zelfstandig inoefenen. Verder kan je in deze werkmap een bundel terugvinden waar ze hun eerste versies van hun creatieve teksten in kwijt kunnen, alsook een oplijsting van de onderzoeken waar ze aan deel nemen en de boeken die ze lezen. Deze werkmap zit dagelijks in hun boekentas, zodat ouders dagelijks, wekelijks, het ontwikkelingsproces van hun kind kunnen meevolgen.

De evaluatie en het oudercontact

Ouders krijgen op voorhand het groeiboek of het evaluatieverslag mee naar huis zodat ze dit grondig kunnen doorlezen en kunnen nadenken over de eventuele vragen die ze willen stellen op het oudercontact. Ouders worden uitgenodigd op het oudercontact, waarbij de groeimogelijkheden van het kind en eventueel de zorgen van de ouders kunnen besproken worden. Er worden per schooljaar 3 oudercontacten voorzien.

Een gesprek op afspraak

Indien ouders zich zorgen maken ivm hun kind of met bepaalde vragen zitten, kunnen ze steeds een afspraak maken met de klasleerkracht, één van onze ondersteuners, de zorgcoördinator of de directeur.

Communicatie van de leerlingen naar de ouders

Via het forum, een school- of klaskrant, een voorstelling of tentoonstelling,…tonen de leerlingen aan de ouders waar ze op dat moment mee bezig zijn.

Communicatie via Smartschool

Smartschool is het digitaal platform dat wij gebruiken om dagelijks met onze ouders te communiceren.


Via berichten

Via de tool ‘berichten’ op Smartschool, kunnen ouders mails versturen naar de klasleerkracht, de ondersteuner of de zoco, het secretariaat of de directeur.

Via nieuwsbrief

Op de startpagina van Smartschool, verschijnt er wekelijks een nieuwsbrief, dit zijn algemene berichten van de school om ouders te informeren over evenementen, info vanuit de schoolraad, de werkgroepen, de maandkalender met wat er te doen is en de vrije dagen, en zoveel meer…

Leven in de brouwerij

De klasleerkracht communiceert elke week via ‘Het leven in de brouwerij’ over wat de kinderen gedaan hebben in de klas: rond welke doelen ze gewerkt hebben, welke onderzoeken er lopen, dingen die ze moeten meenemen, afspraken,… De klasleerkrachten bezorgen jullie dit digitaal via Smartschool.

 

Is Smartschool nieuw voor jou, dan vind je hier een handleiding om jou op weg te helpen: hier een link naar het doc.

Heb je een probleem? Aarzel niet en neem gerust contact met ons op: directie@bsdespeelplaneet.be

Communicatie via sociale media

  • Klasfacebook: De fotograaf van de klas (dit is een klastaak), maakt doorheen de week foto’s van de activiteiten in de klas, leuke momenten, onderzoeken of vrije teksten die worden voorgesteld, een uitstap, een workshop,… en plaatst deze foto’s op een gesloten klas-Facebookpagina, zodat ouders kunnen meegenieten van wat hun kind in de klas allemaal doet.
  • Facebook van de school: De school post foto’s en videomateriaal van alle initiatieven, activiteiten en evenementen die de school onderneemt.
  • Facebook van en voor de ouders: De ouders hebben een facebookpagina opgericht, waar ze elkaar informeren bv. over een kampje of een leuke activiteit in de buurt of waar ze vragen kunnen stellen aan elkaar,…
  • Instgram: Ook daar zijn we te vinden met leuk beeldmateriaal

Leefgroep avonden

Minimaal 2 keer per schooljaar, wordt er een leefgroepavond georganiseerd. De eerste leefgroepavond gaat door bij aanvang van het nieuwe schooljaar, waarbij de ouders worden geïnformeerd over de school-en klaswerking. De ouders krijgen hierbij ook een klaswerkplan, waar alle info terug te vinden is ivm de klaswerking. Op een volgende leefgroepavond worden de ouders uitgenodigd om hen te informeren over de driedaagse. Daarnaast kan er een extra leefgroepavond georganiseerd worden, wanneer het nodig blijkt om ouders algemeen over iets te informeren.

Contactacteer ons

Social media