De ronde

De ronde is een moment waar alle leerlingen aan deelnemen, niet de klasleerkracht neemt het voortouw, maar er wordt een voorzitter aangeduid en een secretaris die het verslag maakt. Er is ook een fotograaf, die met de klastablet fotomateriaal maakt om wat er besproken wordt te illustreren. De ronde bestaat uit verschillende onderdelen:

De gevoelensronde, waar eenieder kan verwoorden hoe hij/zij zich vandaag voelt, zodat hiermee eventueel rekening kan mee gehouden worden.

De praatronde geeft de leerlingen de gelegenheid om hun eigen ervaringen en belevingen met de groep te delen, dit kan aanleiding geven om hierover nadien een vrije tekst te schrijven of om een onderzoek hierover op te starten. Ook wordt er verslag gegeven van het werk ‘duo-werktijd’.

De afsluitronde: Een moment om even stil te staan, om te reflecteren. De leerlingen vertellen waar ze de voorbije dag aan gewerkt hebben en geven een opsomming van het geleerde of eventuele pistes die ze aan het bewandelen zijn om tot een oplossing te komen. Anderzijds geeft de afsluitingsronde ook de mogelijkheid aan de kinderen om vragen te stellen en tips te vragen wanneer ze vastzitten. De groep denkt samen na en probeert een aantal oplossingen te bieden. Tevens is het een check-up of de vooropgestelde planning een haalbaar doel blijft.

De voorstelronde: de leerlingen krijgen de kans om hun werk te tonen, voor te stellen, te presenteren. Ze stellen een onderzoek voor, een boek dat ze gelezen hebben, een vrije tekst dat ze geschreven hebben, een kunstwerk,… Ze vertellen over het proces dat ze bewandeld hebben om te komen tot hun resultaat. De medeleerlingen krijgen de kans om feedback te geven, dit kunnen tips zijn waar de ander weer verder mee kan, maar ook leren ze elkaar pluimen geven en ontvangen.

Contactacteer ons

Social media