6de leerjaar

Juf Machteld en juf Sara

Welkom in de pauwenklas.

Pauwen zijn prachtige vogels… net als onze leerlingen! Ook zij pronken eens graag… ‘t zijn soms echte pauwtjes!

Graag vergelijken we onze leerlingen met deze mooie dieren. Net zoals onze zesdejaars zijn pauwen heel nieuwsgierig en hebben ze een goed geheugen. Met de puberteit in zicht worden ze alsmaar ijdeler.

Maar ook wij als juffen zijn een beetje pauw, wij zijn namelijk heel trots en fier op onze leerlingen.

Op het einde van het zesde leerjaar spreiden zij hun prachtige veren en wagen zij de sprong naar het eerste middelbaar.

Wij zijn alvast benieuwd naar hun toekomstperspectieven!

Juf Machteld en juf Sara

 

Volg de facebookpagina van de pauwenklas!

Contactacteer ons

Social media