Instapdata kleuters

Kleuters zijn welkom in onze leefgroep 1 vanaf de instapdatum volgend op de dag waarop ze 2 jaar en 6 maanden geworden zijn. Elk schooljaar zijn er 7 instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.